Mryam M.Y

Just another WordPress.com weblog

حلم طفلة زغيَّره

0

بقلم زاهية بنت البحر

نظرات تخترق جدار الزمن

(حلم طفلة زغيَّرا)

وِقفِتْ عَ شباكِ الزَّمَنْ واسترْجَعِتْأحلى الصورْ هلْ عاشِتـا بعمـرا
ومَدري شو خلَّاها بسرَّا استعْجَلِتْوشلْحِتْ عيونا ع البحـرْ نظـرا
واتلهفِتْ وإيديهـا عـمْ تِمْتَـدْتلملمْ مِنِ هْبـوبِ الهـوا صِـرَّا
واتسَابِقْ النْظراتْ بعيونِ الزَّمـنِهالْ صادَفِتْهـا اليـومْ بالقِـدرا
أتاري لمْحِتْ شجرا حدَّوْ عَرَّشِتْبغصونِهـا وأوراقْهـا وزهــرا
وإيدينِ عمْ تِسْقِـيْ ورودْ الـدَّارْبمحبِّتـا وإيمانْـهـا وصـبـرا
حَسِّتِ عاخدا دمعهْ فيها اتذكَرِتْإيديـنْ إمَّـا وبسْمِتـا وسِحـرا
قلبا انفطرْ واتْسارعوا الدَّقـاتْركضوا عا إمّـا يبوِّسـوا شعـرا
وطيورْ أغلى دارْ صدْحِتْ بالنَّغَـمْفوقِ الزُّهورْ الْ فوَّحِـتْ عِطـرا
والإمْ عَـم ْتِطَّـلَّـعْ وتـسـألْمستغربـي شوجـدّْ عـا فَجـرا
لكنْ بإحساسِ الأمومي اتْفهمـتْواتبسمِّتْ شمسِ الضُّحـى بثغـرا
وعينيها راحتْ بالومَا تِنْدَهْ: تَعِـييابنيتـي طوَّلـتـي هالسَّـفـرا
يابنيِّتي شوفـي الـوردْ مجـروحْوعا خدودو يامِّي انطفيتْ الجمرا
ابنيِّتي ماعـادْ عنـدي دمـوعْتصَبِّـرْ عذابـي ولوعِتـي الحـرَّا
بلحظةْ عتبْ هالقلبْ رفِّ وطـارْوقلَّـلا ياإمـي راجعـهْ بكـرا
تانجدِّدِ الأحـلامْ بِعيـونِ الفـرحْونْعَشِّقـا بالحـبّْ والعِـشـرا
وحَ ندوِّبِ سنينِ البُعدْ بالكـاسْوراحْ نشربـا سِكَّـر بلا حسـرا
وهــالإمْ ضـهـرا منحـنـيوالعـمـر إلـهـا بينـحـنـي
والبنـتْ زهــرةْ سوسـنـيْرجعتْ لإمَّا بحلمْ طِفلـي زغيَّـرا

(حلم طفلة زغيَّرا)

شعر

مريم محمد يمق

زاهية بنت البحر

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: